Turda - Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde
Apr 20, 2016Public
Photo: Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde - bergenia - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde - viorele 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde - gutui japonez - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde - gutui japonez - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde - bergenia 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde - bergenia - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3, spayiu verde - - Gutui Japonez - (Chaenomeles japonica) - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3, spayiu verde - - Gutui Japonez - (Chaenomeles japonica) - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3, spayiu verde - - Gutui Japonez - (Chaenomeles japonica) - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3, spayiu verde - - Gutui Japonez - (Chaenomeles japonica) - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3, spayiu verde - - Gutui Japonez - (Chaenomeles japonica) - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3, spayiu verde - - Gutui Japonez - (Chaenomeles japonica) - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3, spayiu verde - - Gutui Japonez - (Chaenomeles japonica) - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3, spayiu verde - - Gutui Japonez - (Chaenomeles japonica) - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3, spayiu verde - - Gutui Japonez - (Chaenomeles japonica) - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3, spayiu verde - - Gutui Japonez - (Chaenomeles japonica) - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3, spayiu verde - - Gutui Japonez - (Chaenomeles japonica) - 2017.04.01
Photo: Calea Victoriei, Nr.3  - 2017.03.05
Photo: Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde - 2017.02.17
Photo: Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde - 2017.02.17
Photo: Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde - 2017.02.17
Photo: Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde - 2017.02.17
Photo: Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde - 2017.02.17
Photo: Calea Victoriei, Nr.3 - spatiu verde - 2017.02.17