Photo: Presentation av Bildhuggarna från Mjöbäck.
Text: Bo Anghem, Mjöbäcks hembygdsförening.
Jag som fotograferat heter Gösta Imberg.
Jag är barnbarnsbarnbarnsbarn till Johannes Andersson.
Photo: Förteckning över verk av 
Johannes Andersson 1780-1860 och 
hans son Johannes Johansson 1821-1881. 
Sammanställning: Bo Anghem, Mjöbäcks hembygdsförening.
Photo: Johannes Anderssons grav på Mjöbäcks kyrkogård.
Photo: Predikstolen i Mjöbäcks kyrka - 1855.
Bildhuggare Johannes Johansson, Mjöbäck.
Photo: Altaruppsatsen i Mjöbäcks kyrka - 1855.
Bildhuggare Johannes Johansson, Mjöbäck.
Loading...
Public
Presentation av Bildhuggarna från Mjöbäck. Text: Bo Anghem, Mjöbäcks hembygdsförening. Jag som fotograferat heter Gösta Imberg. Jag är barnbarnsbarnbarnsbarn till Johannes Andersson.