Поход Съединение-Чирпан 05-06.09.2016
Oct 10, 2016Public
Photo: 1.Четата в с. Съеднинение
Photo: 2.В Съединение
Photo: 3.Знамето на четата
Photo: 4.Кметът на селото поведе хорото
Photo: 5. Лагерът ни в църковния двор на Съединение
Photo: 6. В лагера
Photo: 7.Преди тръгване в 5 сутринта
Photo: 8. На зазоряване през Карналъка
Photo: 9.Почивка пред кметството в Ср.Градище
Photo: 10.Ранна закуска в Ср.Градище
Photo: 11. На зазоряване да се преброим
Photo: 12. В поход
Photo: 13. Наближаваме града
Photo: 14.Походниците преди Чирпан
Photo: 14.Чирпанската чета по пътя
Photo: 15.Пред паметника в Съединение
Photo: 16.Поздравления от кмета Кичка Петкова
Photo: 17.Съединението прави силата
Photo: 18.На тържеството
Photo: 19.Поднасяме цветя