Rudnik
Mar 8, 2008Public
Photo: Rysunek przedstawiający sztandar króla szwedzkiego Karola X Gustawa zdobyty przez polskich żołnierzy w czasie niespodziewanego ataku na oddział królewskiej gwardii ochraniającej samego króla odpoczywającego w zabudowaniach rudnickiej parafii. Opis tego wydarzenia zawarł w "Potopie" Henryk Sienkiewicz, a sam sztandar przechowywany jest na Wawelu (z anonimowej kolekcji)
Photo: Grób ks. Jana Miksiewicza organizującego w Rudniku pomoc dla powstańców walczących na terenie zaboru rosyjskiego w okresie Powstania Styczniowego. (Skan zdjęcia udostępnionego przez Panią Zofię Chmiel)
Photo: Napis na krzyżu księdza Jana Miksiewicza.
Photo: Plan Rudnika z połowy XIX wieku
Photo: Fragment mapy z 1873 przedstawiającej okolice Rudnika wraz z nazwami innych miejscowości. Mapa pozyskana z sieci dzięki linkom ze strony Kopernika ( http://rudnikns.republika.pl/ ) podesłanym przez Arkadiusza Mazura, dzięki ! Oto adres do strony z mapami, może Goście tej galerii znajdą mapy swoich okolic: http://www.mapywig.org/news.php
Photo: Fragment mapy z roku 1880 z widocznym Rudnikiem, Folwarkiem barona Hompescha, Schlosem, czyli jego pałacykiem. Widać też inny układ hydrografczny rzeki Rudnej (tu określanej mianem "Głęboka") oraz rzeczki Stróżanki. San posiada również wyspę w okolicy dzisiejszej Bielińskiej Góry. Potwierdza się jedna z rudnickich legend dotyczących istnienia tej wyspy. Przy prawej krawędzi mapy, w prawym jej dolnym rogu widać napis "Cord. Wach II?". Napis ten dotyczy zapewne budynku Strażnicy Granicznej czyli właśnie "Cordon Wache" na granicy Cesarstwa Austro-Wegierskiego i Cesarstwa Rosyjskiego - zaborców Polski. Mapa pozyskana z sieci dzięki linkom ze strony Kopernika ( http://rudnikns.republika.pl/ ) podesłanym przez  Arkadiusza Mazura, dzięki ! Oto adres do strony z mapami, może Goście tej galerii znajdą mapy swoich okolic: http://www.mapywig.org/news.php
Photo: Powiększenie mapy z 1880 roku. Widać dokładnie układ urbanistyczny Rudnika. W centrum rynek z nieistniejącym już dzisiaj ratuszem. Trzy mosty przerzucone przez Rudną - wtedy zwaną Głęboką. Pierwszy z nich to śluza przy młynie, drugi to mówiąc dzisiejszym żargonem rudnickim "Stary Most", trzeci to "Księży Most"  Na terenie dzisiejszego Caritasu - Wikplastu duże rozlewisko, być może chodzi tu o zalew sztucznie wykonany dla potrzeb napędu maszyn w kuźni rudnickiej, która istniała w obrębie dzisiejszej posesji (częściowo spalony drewniany budynek) sąsiadującej z Ochronką Sióstr Służebniczek. Widać też usytuowanie rudnickiej gajówki czy leśniczówki, nowego cmentarza (obecnie zwanego starym), kościoła, kapliczek i przydrożnych krzyży. Zaznaczona jest nawet nasza figura św. Jana Nepomucena tzw. Nepomuk (na prawo od mostu - śluzy). Punkt wysokościowy 172 m to szczyt skarpy starorzecza Sanu, dzisiejsza lokalizacja osiedla Górka. Widoczny jest też staw wykopany z polecenia hr. Hompescha.
Photo: Powiększenie mapy z 1880 roku z uwidocznionym układem urbanistycznym majątku Hompeschów. Zaznaczony pałac, zabudowania folwarku. Istnieją już dwa stawy pomiędzy pałacem, a folwarkiem. Poprzez strumień je nawadniający przerzucone są trzy mostki - śluzy. Nie istnieje jeszcze szereg stawów hodowlanych utworzonych później w starorzeczu Sanu (wzdłuż skarpy), jest tylko pierwszy o lekko trapezowym kształcie. Na mapie zaznaczono figurę św. Onufrego (nie zachowana do dzisiaj). Co ciekawe na planie nie ma zaznaczonej kaplicy dworskiej (czyżby jeszcze wtedy nie istniała?). Zaznaczono sady i ogrody wokół pałacyku. W prawym dolnym rogu widać na Sanie "drabinkę", to prawdopodobnie rzeczny port dla szkut ładujących zboże z usytuowanych w pobliżu spichlerzy.
Photo: Fragment mapy z 1880 roku z uwidocznionym układem zabudowy Kopek. Widać szlak leżajski, zbudowaną przy nim leśniczówkę, dzisiaj leżącą przy skrzyżowaniu drogi leżajskiej z drogą Krzeszów - Groble. Co ciekawe zalew - jezioro istnieje w kształcie, w jakim został odtworzony kilka lat temu (podkowa). Z Kopek polna droga prowadzi do Kolonii Konstantynów - dzisiaj jest to Koziarnia... Na Sanie zaznaczona jest linia granicy państwowej pomiędzy Cesarstwem Austro - Węgierskim, a Cesarstwem Rosyjskim. Mieszkaliśmy więc w pasie nadgranicznym pomiędzy ówczesnymi mocarstwami. Skutki tego Rudnik i okolice odczuły w październiku 1914 roku...
Photo: Fragment austro-węgierskiej wojskowej mapy topograficznej z Rudnikiem i okolicami. Wg pomiarów kartograficznych z lat 1897-1899, wydanie mapy - rok 1910.
Photo: Fragment mapy z roku 1936 z opisem okolic Rudnika. Mapa pozyskana z sieci dzięki linkom ze strony Kopernika ( http://rudnikns.republika.pl/ ) podesłanym przez Arkadiusza Mazura, dzięki ! Oto adres do strony z mapami, może Goście tej galerii znajdą mapy swoich okolic: http://www.mapywig.org/news.php
Photo: Adolfina Hompesch, żona właściciela majątku rudnickiego hrabiego Ferdynanda Hompescha. (Skan zdjęcia udostępnionego przez Panią Zofię Chmiel)
Photo: Hrabia Ferdynand Hompesch - właściciel majątku rudnickiego. (Skan zdjęcia udostępnionego przez Panią Zofię Chmiel)
Photo: Pałac barona Wilhelma Hompescha, wyglad pierwotny. (Skan zdjęcia udostępnionego przez Panią Zofię Chmiel)
Photo: Rysunkowa rekonstrukcja pałacu barona Wilhelma Hompescha autorstwa Pana Janusza Chmiela. (Skan rysunku udostępnionego przez Panią Zofię Chmiel)
Photo: Pałac hrabiego Hompescha w Rudniku. (Skan zdjęcia ze zbiorów Pana A. Olaka)
Photo: Hrabia Ferdynand Hompesch (Skan zdjęcia udostępnionego przez Panią Zofię Chmiel)
Photo: Wielopokoleniowa rodzina emigrantów w USA, koniec XIX wieku
Photo: Ks. dr Jan Dzierżon, naukowiec i ekspert w dziedzinie pszczelarstwa, zdjęcie pochodzi z końca XIX wieku (skan zdjęcia z archiwum Rodziny Skoczylasów) Więcej na ten temat tutaj: http://www.muzeum.kluczbork.pl/muzeum/patron-muzeum , oraz w Przeglądzie Rudnickim nr 60 (1/2012)
Photo: Nieznana osoba
Photo: Para małżeńska, koniec wieku XIX
Photo: Zdjęcie rudnickiej rodziny, pochodzi z przełomu XIX i XX wieku (z anonimowej kolekcji)
Photo: Rudnicka rodzina, zdjęcie z końca XIX wieku (z anonimowej kolekcji)
Photo: Zdjęcie rodzinne z końca XIX wieku (z anonimowej kolekcji)