PKM 5 lutego 2013 roku
Sep 4, 2013Public
Photo: nasyp, VII Dwór
Photo: nasyp, VII Dwór
Photo: wycinka drzew, VII Dwór
Photo: wycinka drzew, VII Dwór
Photo: przejście dla pieszych, po lewej VII Dwór a po prawej Strzyża
Photo:
Photo: przejście dla pieszych, po lewej Strzyża a po prawej VII Dwór
Photo:
Photo: wycinka drzew, widok w stronę ulicy Wita Stwosza; poniżej przejście dla pieszych
Photo: wycinka drzew, widok w stronę ulicy Wita Stwosza; poniżej przejście dla pieszych
Photo:
Photo: wycinka drzew, widok w stronę ulicy Wita Stwosza
Photo: widok w stronę Strzyży
Photo: wycinka drzew, widok w stronę ulicy Wita Stwosza
Photo: wycinka drzew, widok w stronę ulicy Wita Stwosza
Photo: widok w stronę Strzyży
Photo:
Photo:
Photo: widok w stronę VII Dworu
Photo:
Photo: widok w stronę Strzyży
Photo: widok w stronę VII Dworu
Photo: widok w stronę VII Dworu
Photo: widok w stronę Strzyży