2013 Buddha Purnima
May 27, 2013Public
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Swami Satyalokananda speaking on Buddha.
Photo:
Photo: Audience listening to the speech.
Photo: Swami Satyalokananda speaking on Buddha
Photo: Bhajans on Bhagavan Buddhadeva
Photo: Bhajans on Bhagavan Buddhadeva
Photo: Swami Samachittananda leading the Bhajans on Bhagavan Buddhadeva
Photo: Bhajans on Bhagavan Buddhadeva
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: