Uzbekistan, Afrasiab
Dec 12, 2011Public
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Fresco's from a Palace 7th-8th century .......... Fresco's uit een paleis uit de 7de-8ste eeuw.
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Fresco's from a Palace 7th-8th century .......... Fresco's uit een paleis uit de 7de-8ste eeuw.
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Fresco's from a Palace 7th-8th century .......... Fresco's uit een paleis uit de 7de-8ste eeuw.
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Reconstruction Persian envoys .......... Reconstructie van de Perzische gezanten
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Fresco with Chaghanian envoys carryng gifts .......... Fresco's met Chaghanische gezanten met geschenken
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Reconstruction .......... Reconstructie
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Fresco's with secondary spouses from 7th-8th century .......... Fresco's met bijvrouwen uit de 7de-8ste eeuw.
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Fresco's with secondary spouses from 7th-8th century .......... Fresco's met bijvrouwen uit de 7de-8ste eeuw.
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Fresco's with secondary spouses from 7th-8th century .......... Fresco's met bijvrouwen uit de 7de-8ste eeuw.
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Fresco's of sacrificial animals .......... Fresco's van offerdieren
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Reconstruction Turkish Guards .......... Reconstructie van de Turkse wachters
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Chamberlain introducing the Mountain People .......... Kamerheer die het bergvolk binnenlaat
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Lances and Shields .......... Lansen en speren
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Reconstruction Barge with the Chinese Empress .......... Reconstructie boot met Chinese Keizerin
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Boat with Musicians .......... Boot met musici
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Reconstructions of the Chinese hunting panthers .......... Reconstructie van Chinezen op panterjacht
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Chinese hunting panthers .......... Chinezen op panterjacht
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Map of Alexander's Empire .......... Kaart van Alexanders Rijk
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Vessel from the 4th century BC ........... Kruik uit de 4de eeuw v.C.
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Alexander the Great
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Alexander the Great fighting Spitamenes .......... Alexander's gevecht met Spitamenes
Photo: Samarkand, Afrasiab Museum - Afrasiab scale model Northern city walls 3rd-2nd century BC .......... Noordelijke stadswallen van Afrasiab uit de 3de-2de eeuw v.C.