Photo: ...čakanie na "vlnu". Júlové lietanie na severnom svahu nad Turčianskym Jasenom
Photo: Štart za Belianskou dolinou...
Photo: ...príjemný svah pred Necpalskou dolinou.
Photo: ...vzadu Lysec, dolu výhliadka nad Necpalmi, leto 2016.
Photo: ...do lietané pri západe slnka,  v Martine,
takto sme končili s Palom v N.Z. pred -50 rokmi
Loading...
Public
...príjemný svah pred Necpalskou dolinou.