Photo: ...zafixovaný  a podložený trup do roviny, trubka je zaťažená 2 ks oceľovými pravítkami  /400 g./do roviny 
Plastové časti sú lepené Zacky sekuňdákom.
Elapor,  bude lepený horúcim UHU porom.
Photo: ...rovinka, priečna pozdĺžna.
Photo: ...všetky spoje sú pred lepením zdrsnené brúsnym papierom a použité  lepidlá,  UHU Por je pred lepením zohrievaný horúcou vodou v hrnčeku
Photo: ...montážny otvor v trupe, bude zaslepený pôvodným výrezom z elaporom.
Photo: ,,,mierna úprava centroplánu pre konektor do krídla.
Loading...
Public
...všetky spoje sú pred lepením zdrsnené brúsnym papierom a použité lepidlá, UHU Por je pred lepením zohrievaný horúcou vodou v hrnčeku