Knochenarbeit
Nov 29, 2008Public
Photo: Polierter Rinderknochen mit Dichronic Glas
Photo: Rinderknochen mit Mosaikpin
Photo: Rinderknochen mit Mosaikpin
Photo: Rinderknochen mit schwarzem Pitersit
Photo: Rinderknochen mit dunklem Opal
Photo: Rinderknochen mit Dichronic Glas
Photo: Rinderknochen mit Mosaikpin
Photo: Rinderknochen mit Mosaikpin
Photo: Rinderknochen mit Mosaikpin
Photo:
Photo: