Kálvária - stációs domborművek.
Jun 21, 2016Public
Photo: *I. stáció: Pilátus halálra ítéli Jézust
„Akkor kezükbe adá Őt Pilátus, hogy megfeszítsék.” 
(Jn 19,16)
Photo: *II. stáció: Jézus vállára veszi a keresztet
 „keresztjét hordozván kiment a Golgotára.” (Jn 19,17)
Photo: *III. stáció: Jézus először esik el a kereszt súlya alatt „Betegségeinket Ő hordozta, s fájdalmainkat Ő viselte.” (Iz 53,4)
Photo: *IV. stáció: Jézus szent anyjával találkozik „Ó, mily nagy volt ama drága szűz Anya szomorúsága Egyszülött szent Magzatán”(Stabat Mater)
Photo: *V. stáció: Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet „Megfogának bizonyos Simont, Cirenéből valót, és rátevék a keresztet, hogy vigye Jézus után.” (Lk 23,26)
Photo: *VI. stáció: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
„Követé Őt a nép és az asszonyok nagy sokasága” 
(Lk 23,27)
Photo: *VII. stáció: Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
A mi gonoszságainkért sebesíttetett meg, a mi bűneinkért töretett össze (Iz 53,5)
Photo: *VIII. stáció: Jézus szól a síró asszonyoknak
"Hozzájuk fordulván Jézus, mondá: Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok, hanem sírjatok magatok és gyermekeitek felett” (Lk 23,28)
Photo: *IX. stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 „Erőm, mint a cserép, kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt, lesújtottál a halál porába” (Zsolt 21,16)
Photo: *X. stáció: Jézust megfosztják ruháitól
 „Szétosztották egymás között ruháimat és köntösömre sorsot vetettek” (Zsolt 21, 19)
Photo: *XI. stáció: Jézust keresztre szegezik
Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek (Lk 23,34)
Photo: *XII. stáció: Jézus meghal a kereszten
„Jézus mondá: Beteljesedett. És lehajtván fejét, kiadá lelkét” (Jn 19,30.)
Photo: *XIII. stáció: Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik
„Szűzanyám, esengve kérlek, hathatósan vésd szívembe, Szent Fiadnak sebeit” (Stabat Mater)
Photo: *XIV. stáció: Jézust sziklasírba temetik
 „Volt pedig azon a helyen, ahol Őt megfeszítették, egy kert és a kertben egy új sírbolt, amelyben még senki sem feküdt. Azért oda tették Jézust” (Jn 19,41-42)
Photo:
Photo: