Fő tér - Csicsó
May 9, 2016Public
Photo: Csicsó község emléktáblája a Fő téren.
Photo: Csicsó község főtérfelújítása 2011-ben valósult meg EU-s, állami és önkormányzati forrásból. 
Földes Csaba - polgármnester
Ing.arch. Ladislav Bakša, Nové Zámky - tervező
(Nové Zámky - Érsekújvár, N.A.)
Photo: Úprava námestia v obci Číčov bola realizovaná v roku 2011 zo zdrojov EU, štátu a obce.
Ing. Csaba Földes - starosta
Ing.arch. Ladislav Bakša, Nové Zámky - projektant
Photo: A régészeti feltárások alapján a település már a neolit korban lakott volt.
Első írásos említése 1172-ből való "CHYCHOU" alakban,
amikor a pannonhalmi apátság tulajdonába került.
1265-től a XVII.század közepéig a komáromi váruradalom tartozéka, ill. a Csesznekyek, Pálffyak az urai. 1657-ben
a Zichy család tulajdonába került, és 1776-tól a család egyik ágának székhelyévé vált. 
A lakosság mezőgazdasággal, halászattal 
foglalkozott, vagy a molnár mesterséget űzte.
1965-ben az árvíz itt szakította át a gátat.
Photo:
Photo:
Photo: Archeologické nálezy dokladajú, že územie bolo osídlené už v dobe neolitu.
Prvá písomná zmienka je z roku 1172, kedy sa uvádza pod menom "CHYCHOU" 
a stáva sa majetkom Benediktínskeho opátstva na Panónskej hore. (Pannonhalma, MO.) Od roku 1268 do pol. 17-ho storočia bola
poddanskou obcou komárňanského hradu a patrila viacerým zemepánom
(Csesznekyovci, Pálffyovci). V roku 1657 sa stala majetkom Zichyovcov
a od roku 1776 sídlom jednej línie tohto rodu.
Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, rybolovom a mlynárstvom.
Pri povodni v roku 1965 sa pri Číčove pretrhla hrádza Dunaja, čo malo katastrofálne následky pre obec i široké okolie.
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Csicsói kitelepítettek emlékműve
Helyszín: Fő tér, Emlékpark, Csicsó, Szlovákia – Csallóköz
Átadva: 2012. április 29.
Faragta: Csicsói Nagy Géza
Nagy Géza két éven át gyűjtötte és faragta 268 csicsói lakos nevét, akiket 1946 és 1948 között Csehországba és Magyarországra (egy családot) telepített ki az akkori csehszlovák hatalom. Ünnepi beszédet Fehér Csaba, Nyitra megye képviselője mondott. Az emlékművet felszentelte Mózes Gyula csicsói plébános és megáldotta Lévai Attila csicsói református lelkész. Az ünnepségen felolvasták Szalainé Kovács Mária csicsói lakos, Hontalanok karácsonya című emlékezését.
Photo:
Photo: KITELEPÍTÉS 1946-1948
Az ünnepségen felolvasták Szalainé Kovács Mária csicsói lakos, Hontalanok karácsonya című emlékezését.
http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/csicso-bodok/ELETUT-Kovacs-Mariska.pdf
Photo: KITELEPÍTÉS 1946-1948
Photo: Nagy tisztelettel köszöntöm rend és rang nélkül kedves mindnyájukat!  Büszke vagyok arra, hogy az itt megszentelt Hites Kristóf szobor élő személye csicsói és magyar volt. És én is büszke vagyok, hogy csicsói és magyar vagyok! Hogy a szobor Steinbach Sándor veszprémi szobrászbarátom önzetlen segítségével és csekélységem által, régi adósságunkat teljesítve, itt állhat. Csicsóiak, és immáron mindnyájunk részére. Mert szóródtak levelei a magyar fának. De íme, egy levél újfent hazatért. Előbb az anyaországba, és most szülőfalujába. Pedig bűne csak az volt, hogy titokban magyarnak és hitre tanította növendékeit, mikor azt nem volt szabad. 
Reményeim azt sugallják, megleli lelki békéjét szívünkben, a kitelepítettek kisharangja közelében. Hites Kristóf családi nevén Hrotkó Endre, szobra által jelképesen hazatalált!Álljunk e szobor előtt méltósággal, és ha néhány újság újságírója ír pár sort, váljék mindannyiunk számára közkinccsé. 
Elmondta Nagy Géza,  Hites Kristóf szobrának avatásán.
Rövidített.
Photo: Hites Kristóf Benedek-rendi szerzetes, tanár szobra
Helyszín: Fő tér, Emlékpark, Csicsó, Szlovákia – Csallóköz
Átadva: 2013. október 27-én, születésének 100. évfordulója alkalmából meghirdetett Hites Kristóf-emlékév záróakkordjaként
Faragta: Csicsói Nagy Géza és Steinbach Sándor, Veszprém – Magyarország
Hites Kristóf eredeti nevén Hrotkó Endre (1913. augusztus 26., Csicsó – 1999. május 26., Pannonhalma) Benedek-rendi szerzetes, tanár szobrát a Cs.Cs.Cs. Kht. és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség szervezésével Sárközi János és Fehér Csaba avatták fel és Herdics György címzetes apát szentelte fel. A szobor leleplezésében részt vett a Hrotkó család még élő tagja, Bastrnák Ferenc sebész-főorvos.
Photo: Hites Kristóf Benedek-rendi szerzetes, tanár szobra
Helyszín: Fő tér, Emlékpark, Csicsó, Szlovákia – Csallóköz
Átadva: 2013. október 27-én, születésének 100. évfordulója alkalmából meghirdetett Hites Kristóf-emlékév záróakkordjaként
Faragta: Csicsói Nagy Géza és Steinbach Sándor, Veszprém – Magyarország
Photo: Majális 2014. A Családi futás résztvevői.
Photo: Ádventi koszorú, 2015.
Photo: Ádventi koszorú és készítői, 2015.
Photo: Karácsony 2015.
Photo: Karácsony 2015.
Photo: Karácsony 2015. december 20.
Photo: Májfa, 2016.