Római katolikus templom
Apr 3, 2013Public
Photo:
Photo: Szűz Mária mennybevétele templom További képek és leírások: http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/kat-templom.htm
Photo: Szent József
Photo: Szent Antal
Photo: Lisieux-i kis Szent Teréz
Photo: Jobb oldali mellékoltár Jézus Isteni Szíve színes szobrával.
Photo: Jobb oldali mellékoltár Jézus Isteni Szíve színes szobrával.
Photo: A csicsói katolikus egyházközség kegyurainak három emléktáblája
Photo: A csicsói katolikus egyházközség kegyurainak három emléktáblája.
Itt Zichy István gróf fiainak, Lajosnak (1805–1810), Ágostonnak (1807–1807), Vilmosnak (1811–1818), valamint nővérének Marianne-nak (1784–1817) sírkőfeliratai vannak.
Photo: A csicsói katolikus egyházközség kegyurainak három emléktáblája
A fém emléktábla Kálnoky Sándor gróf az egyház pártfogója és neje Marie-Theresie Schönburg-Hartenstein hercegnő emlékét örökíti meg.
Photo: A csicsói katolikus egyházközség kegyurainak három emléktáblája
Photo: A csicsói katolikus egyházközség kegyurainak három emléktáblája.
Ez a tábla tudatja nagyságos gróf Johann Waldstein-Wartenberg, szül. Bécsben 1809. augusztus 21-én, Zichy Theresia grófnővel 1844. február 17-én, ill. Kálnoky Adél grófnővel 1871. november 18-án kötött házasságát. Valamint címeit: cs. és kir. kamarás, a család elismert feje, a Ferenc József-nagykereszt birtokosa, a Szent István-rend lovagja, belügyminiszteri titkos tanácsos, a filozófia doktora stb.
Photo:
Photo:
Photo: Főoltár „Szűz Mária mennybevétele” oltárképpel, két oldalán aranyozott kerubokkal.
 A magyar „búcsú” kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által. A búcsú kapcsolódhat a templomok védőszentjének évente megtartott emlékünnepéhez is. Csicsón ez a nap augusztus 15, mivel a Szűz Mária Mennybevétele római katolikus templom Nagyboldogasszonynak van szentelve.
Photo:
Photo: Oltár
Photo:
Photo: Oltár az oltárképpel, feszület, Piéta
Photo: Bal oldali mellékoltár Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-Nagyboldogasszony színes szobrával.
Photo: Az oldalkápolnában az oltár felett  fakereszt, színezett korpusszal-Jézus testével, rajta áll a feltámadott Jézus zászlóval a kezében, az oltár alatt Jézus fekszik a koporsóban. Itt található a gyóntatófülke.
Photo: A Feltámadott Jézus Krisztus
Photo: Szószék, balról Szűz Mária, jobbról a Piéta
Photo: Írás a Piéta talapzatán:
STABAT MATER DOLOROSA 
JUXTA CRUCEM LACRYMOSA
DOMINUS DEDIT DOMINUS ABSTULIT
SICUT DOMINO PLACUIT
ITA FACTUM EST:
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM.
Jób 1, 21
A fájdalmas szent anya állt a kereszt mellett.
Az Úr adta, az Úr elvette, mert úgy tettszett Neki.
Így van ez. Áldott legyen az Úr neve!
(Jób 1, 21. És monda: Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda, vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!)