Fényképalbum
May 16, 2011Public
Photo: Egy ismeretlen csicsói család: 1900
További képek és leírások:
http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/o1-kepek.htm
futballisták:
http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/o5-futball.htm
csicsói etnika:
http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/fajok.html
Photo: Kiss Ilonka-Lórántné Kiss Pál pap lánya 1915?
Photo: Fél Kálmán, Mariska, Gusztáv-Pázmányné Fél Katica testvérei 1925?
Photo: Keserű Béla (1891-1962) mozitulajdonos és tűzoltóparancsnok. A mozi a zárda melletti volt jegyzőházban működött. Kisgyermekként még én is láttam benne a Winnetou filmeket. Anyám lánykorában pedig Csicsón Keserű bácsi mozija mutatta be Budapest után elsőként az új magyar filmeket. Keserű bácsi az 1. világháború idején egy későbbi magyar miniszternek volt tisztiszolgája és barátja. Ő segítette megnyitni és működtetni a mozit.
Photo: Keserű Béláné Bölcskey Jolán (189?–1970)
Photo: Décsi Eszter útlevele, 1940
Photo: Décsi Eszter útlevele, 1940
Photo: Décsi Eszter útlevele, 1940
Photo: Décsi Jánosné Domonkos Krisztina igazolványa 1940
Photo: Beke Károly 1902-1976, Csehország, 1924 obsitos
Photo:
Photo: A kép 1915-ből származik, amikor az édesapám id. Décsi László hazaérkezett a háborúból. 1890.1.14-én született Csicsón és itt is halt meg 1970.2.16-án. A fotó készítésekor 25 éves volt és a monarchiabéli ruhát viselte. A képen láthatók még II. Vilmos német császár és Ferenc József az Osztrák Magyar Monarchia császára. A hímzés igaz kissé megfakult, de még szépen kivehetők a magyar zászló színei a piros, fehér, zöld. Édesapám tüzérként harcolt az I. világháborúban az úgynevezett közös hadseregben, ahol mindenféle náció megfordult, de a vezényszó német volt. De harcolt az orosz fronton is és Lengyelországban Lemberg környékén. Testvére Károly szintén frontharcos volt, aki később még olasz fogságba is esett. Leszerelésük után már nem voltak többé katonák.
 Décsi László, Csicsó - Révkomárom, Décsi Terike tanító néni öccse
Photo: Décsi László, (1890-1970) 1915, a monarchia egyenruhájában
Photo: Décsi László (1890-1970) 1914, (D.Teri tanító néni apja)
Photo: Décsi László levele öccsének Lajosnak a frontról.1914. I.v.h.

Szeretettel

Décsi Lajosnak

31 hon.gy.ezred V .menet-
század 1 szakasz Tornaterem
Veszprém

Pozsony 914, XI/22-én

Kedves öcsém Lajos!
Írott lapodat megkaptam és hazulról is
 kaptam csomagot, és neked egy fényképedet
 küldött az Ágneska. Ez az én fényképem nagyon
 rossz, de már nem akartam visszaadni
 a fényképésznek. Tedd el emlékbe mert
 ha elmész tudja Isten látjuk-e egymást
 többet. Már alighanem nekem is el kell
 menni. Most már a Jóisten óvjon meg minden
 bajtól és jó egészséget kíván szerető
 bátyád a sírig. Laczi Isten veled és velem
Photo: Décsi Lajos (1897-1983), 1914
Photo: Szalai Mária nagyapja Kovács Ignác: 100 év távlatából szeretném nagyapám emlékét felidézni egy-két sorban, ahogyan nagyanyámtól hallottam. Az értelmetlen és kegyetlen első világháború kitörésekor sorban jöttek a katonai behívók a fiatal emberek részére. Így az én nagyapámnak, Kovács Ignácnak is mennie kellett. Az édesapámat, aki még nem volt egy éves, itt kellett hagynia, ahogyan a feleségét és a faluját is. Akkor még nem lehetett tudni mikor látja őket viszont, vagy a legrosszabbat, hogy soha többé. Sajnos az én nagyapám soha nem jött haza. Hiába várta a nagyanyám és a fia, az én édesapám.
Photo: Szalai Mária nagyanyja Kovács Ignácné Kántor Eszter a képen nevelt lányával, Csizmadia szül. Kántor Margittal: Nagyanyám mesélte, ahogy nőtt a fia, folyton azt kérdezte, mikor jön haza az apa. Nem jött, de még hírt sem kaptak felőle, hiába kerestette őt a nagyanyám a Vöröskereszten keresztül a háború után. Nagyon nehezen éltek sokáig, segélyt sem kaptak, egyedül nevelte az édesapámat. Elbeszéléséből tudom, hogy aratáskor félrészességet vállalt. Úgy kellett dolgoznia, mint a férfiaknak, csak a zsákolást csinálták meg helyette. Sokat dolgozott a gazdáknál, mosást, meszelést vállalt, csakhogy a fia az én apám semmiben ne érezzen hiányt. 
Később tudott venni egy kis házat, amibe már mi unokák is nevelkedtünk. Elnézegetem a nagyanyám régi megsárgult papírjait, melyen a háza adásvételi szerződése van, annyi idegen nevet olvasok, akik már rég nem élnek, akiktől a nagyanyám darabokban vett meg földet, ahogy mondta: egy kis búzának, kukoricának, meg krumplinak, amiből élni tudtak.
Photo: Vinczéné Tarcsi Erzsébet, 1922 igazolvány
Photo: Gróf Kálnoky Sándorné és gyermekei 1935? Csicsó
•Alexander Gustav Kálnoky de Köröspatak 1888-1965 nincs a képen
◦Maria Theresia von Schönburg-Hartenstein 1896-1979
Gyermekeik:
• Johanna Kálnoky de Köröspatak 1921
■ Maria Adelheid Kálnoky de Köröspatak 1922
■ Alexander Hugo Kálnoky de Köröspatak 1924
■ Margit Kálnoky de Köröspatak 1926
• Isabella Kálnoky de Köröspatak
■ Alois Hugo Kálnoky de Köröspatak
■ Terézia Mária Kálnoky de Köröspatak
Photo: Magyarország a 2014-es évet a Holokauszt évének nyilvánította.
A vészkorszakban a csicsói zsidókat 1944 júniusában a nagymegyeri gettóba szállították, majd Komáromba. Az auschwitzi haláltáborban pusztultak el.
    Az első és második világháború áldozatainak emlékére 1993-ban a ravatalozó mellett Csicsó község felállított egy emlékművet. Itt olvashatjuk a falu minden háborús áldozatának nevét.   Az emlékmű falán a Madonnát ábrázoló bronz dombormű Nagy János ismert felvidéki szobrász alkotása.
Emlékezzünk meg a csicsói zsidó családokról, akiket elhurcoltak és elpusztultak: Perl család, Fleischmann család, Raáb család és Braun Ármin, Spielmann Margit, Weiszberger család és Lusztig Móric!
 
Perl Sámuel rabbi, tanítómester, sakter
A csicsói zsidó családokról: 
http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/zsido-csaladok.htm
Photo: 1940-es évek ifjabb Beke Károly, Fehérváry Johanna és nővére id.Bekéné Fehérváry Katalin, idős Beke Károly, Polgári Ilus, háborús menekült Budapestről
Photo: Nagy Imre, Szabó Malvin, Bödők Vilmos, Bödők Etelka(Istváné) 1950-
Photo: Szabó Margit,Bödők Vilmos tűzoltóparancsnok.,Szalai Ilonka
Nagy Irma, Bödők Etus 1940-