2015-11-29
Nov 30, 2015Public
Photo: Tranh thêu TẶNG THẦY CÔ
Kĩ thuật thêu: thêu tay truyền thống
Đơn vị thực hiện: CTy CP Tranh Thêu Tay Huế
Web: www.TranhTheuTayHue.com
Điện thoại: 0969 460 147- 0946 354 35