2016-01-22
Jan 22, 2016Public
Photo: Tranh thêu  HOA LAN VÀNG
Kĩ thuật thêu: thêu tay truyền thống
Đơn vị thực hiện: CTy CP Tranh Thêu Tay Huế
Web: www.TranhTheuTayHue.com
Điện thoại: 0969 460 147- 0946 354 357