Kukulskytės Zofijos albumas
Sep 18, 2011Public
Photo: Zofija Kukulskytė. Nuotrauka iš asmeninio albumo.
Photo: Iš kairės: Asta Kukulskytė, Stasys Kukulskis, Stasė Kukulskienė (Dobrovolskytė), Evaldas Kukulskis.
Nuotrauka iš Zofijos Kukulskytės asmeninio albumo.
Photo: Kukulskiai laidoja mamą. Iš kairės: Kukulskis Jonas, sūnus Kuklskis Jonas (gyvena Vilniaus krašte), Viktoras Kukulskis, Stasys Kukulskis, Antanas Kukulskis.
Nuotrauka iš Zofijos Kukulskytės asmeninio albumo.
Photo: Kukulskis Jonas su šeima.
Nuotrauka iš Zofijos Kukulskytės asmeninio albumo.
Photo: Zofija Kukulskytė (kairėje) su drauge.
Nuotrauka iš asmeninio albumo.
Photo: Gusčiaus Vaclovo (g. 1906 m.) ir Kukulskytės Stanislavos vestuvės.
Iš kairės viršuje: Kukulskytė (jaunosios sesuo), Gusčius Julijonas, Kukulskienė, Kukulskis, Stuopelis Stanislovas (piršlys).
Nuotrauka iš Vaclovo Gusčiaus asmeninio archyvo.