kunigo Vlado Šlevo archyvas
Aug 20, 2012Public
Photo: Kunigas Vl. Šlevas (7 metų) su seserimi ir motina. Fotografas nežinomas. 20 a. II deš.
Photo: Kunigo Vl. Šlevo išleistuvės Varniuose. Fotografas F. Boruchovičius. 1939 m.
Photo: Kunigas J. Jarašiūnas ir vikaras Vl. Šlevas (kairėje). Fotografas nežinomas. 1939 m.
Photo: Kun. Vl. Šlevas su Kulių saviveiklininkais. Fotografas nežinomas. 1940 m.
Photo: Kun. Vl. Šlevas (sėdi antras iš kairės) su Kulių pradžios mokyklos IV skyriaus mokiniais ir mokytojais prie mokyklos. Fotografas nežinomas. 1940 m.
Photo: Kun. Vl. Šlevas (dešinėje) su pirmos komunijos vaikais prie Kulių bažnyčios. Fotografas nežinomas. 1941 m.
Photo: Konspektai pamokslui "Bendros vaikų ydos"
Photo:
Photo: Berniukų ir mergaičių ydos
Photo:
Photo: Paskaita "Vaikų pavojai"
Photo: Konspektai konferencijai
Photo:
Photo: Konspektas pamokslui
Photo:
Photo: Pamokslo planas
Photo:
Photo: Paskaita Varniuose 1937 02 14
Photo:
Photo: Laiškas prelatui P. Pukiui 1942 04 30