Grigalausko Petro giminė
Sep 17, 2011Public
Photo: Grigalausko Petro troba.
Nuotrauka iš Genutės ir Irutės Grigalauskaičių asmeninių archyvų
Photo: Grigalauskas Petras.
Nuotrauka iš Genutės ir Irutės Grigalauskaičių asmeninių archyvų
Photo: Grigalauskas Petras.
Nuotrauka iš Genutės ir Irutės Grigalauskaičių asmeninių archyvų
Photo: Pavasarininkės: Zuzana Jurevičiūtė-Grigalauskienė (kairėje) su seserimi.
Nuotrauka iš Genutės ir Irutės Grigalauskaičių asmeninių archyvų
Photo: Nuotrauka iš Genutės ir Irutės Grigalauskaičių asmeninių archyvų
Photo: Grigalauskaitė Genutė
Nuotrauka iš asmeninio archyvo
Photo: Iš kairės: Genutė, Petras, Irutė, Zuzana Grigalauskai.
Nuotrauka iš Genutės ir Irutės Grigalauskaičių asmeninių archyvų
Photo: Irutė Grigalauskaitė su tėvais Petru ir Zuzana Grigalauskais.
Nuotrauka iš Irutės Grigalauskaitės asmeninio archyvo
Photo: Iš kairės: Petras, Juozas, Jurgis Grigalauskai.
Nuotrauka iš Genutės ir Irutės Grigalauskaičių asmeninių archyvų
Photo: Irutė Grigalauskaitė su auklėtoju Antanu Mikalausku.
Nuotrauka iš Irutės Grigalauskaitės asmeninio archyvo
Photo: Petras ir Zuzana Grigalauskai.
Nuotrauka iš Genutės ir Irutės Grigalauskaičių asmeninių archyvų
Photo: Jurgis Vitkus (Genutės Grigalauskaitės brolis)
Nuotrauka iš Genutės Grigalauskaitės asmeninio archyvo
Photo: Genutė Grigalauskaitė su tėvais.
Nuotrauka iš Genutės Grigalauskaitės asmeninio archyvo
Photo: Genutė Grigalauskaitė su vyru.
Nuotrauka iš asmeninio archyvo
Photo: Genutė Grigalauskaitė su anūku ir generolu Jonu Kronkaičiu Palangoje.
Nuotrauka iš asmeninio archyvo