Pakutuvėnų mokykla
Sep 16, 2011Public
Photo: Aleksandravo mokyklos muziejus
Fotografavo J. Klietkutė
Photo: Aleksandravo mokyklos muziejus
Fotografavo J. Klietkutė
Photo: Liepgirių pradžios mokyklos pirmoji laida. 1920 m. mokykla buvo įkurta Juozo Dobilo sodyboje
Pakutuvėnų k.
Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi Juozo Dobilo vaikai: Marcelė, Liudvika ir
Juozas, ketvirta - mokytoja Bronė Valančiūtė, toliau - Marcelė Jasinskaitė, seserys Samoškaitės iš
Liepgirių k. Antroje eilėje antras iš kairės - Jonas Knieta, Brazdeikis, Kazimieras ir Justinas
Stropai, Brazdeikis, Steponavičius ir Vladas Stropus. 1920 m.
Aleksandravo mokyklos archyvo nuotrauka
Photo: Mokytojas Gulbinskas su mokiniais Aleksandrovo mokykloje 1932 metais. Nuotrauka rasta pas J. Riepšą.
Aleksandravo mokyklos archyvo nuotrauka.
Photo: Pakutuvėnų mokiniai ~1939 metus.
4-toje eilėje viduryje mergaitė su skarele ant kaklo, be galvos apdangalo - Ona Salytė
Juozo Šakinio archyvo nuotrauka
Photo: Pamoką veda mokytoja Gulbinskienė. ~ 1936 m.
Nuotrauka iš Stanislavos Stuopelytės asmeninio archyvo
Photo: Mokytojas Juozas Narušis veda pamoką (dėstė matematiką, algebrą, geometriją).
Nuotrauka iš Juozo Narušio asmeninio archyvo
Photo: Rupeikų sodyba, kurių sodyboje nuo 1948 m. buvo įsikūrusi mokykla.
Nuotrauka iš Marytės Daukšienės asmeninio archyvo
Photo: J.Stonkaus sodyba. 1945-46 m. - pradinė mokykla.
Fotografavo 1966 m. mokyklos fotobūrelį lankę mokiniai, vadovaujami Vytauto Palenskio.
Nuotrauka iš mokyklos archyvo
Photo:
Photo: Aleksandravo mokykla.
1960-1961 metais mokėsi 159 mokiniai Tai didžiausias mokinių skaičius mokyklos istorijoje. 1964m. pastatytas mūrinis mokyklos priestatas, o 1967 m. perstatytas medinis mokyklos pastatas. Statybomis rūpinosi mokyklos direktorius Julius Stonkus. 1970 m. mokyklos direktore paskirta V. Simutienė. 1992~1997 metais mokyklai vadovavo Birutė Urbutienė. Nuo 1997 m. rugsėjo 1 dienos direktoriumi pradėjo dirbti Z. Bagdonas.
Aleksandravo mokyklos archyvo nuotrauka
Photo: Statoma Stropų sodyba ~1920 m. Fone matomas ąžuolas, kuris auga ir šiandien.
Nuotrauka iš Stanislavos Šimkienės asmeninio archyvo
Photo: Statoma Stropų sodyba ~1920 m.
Nuotrauka iš Stanislavos Šimkienės asmeninio archyvo
Photo: 1948 m. nacionalizuota I. Stropaus sodyba, 1954-1964 m. – mokyklos bendrabutis.
Fotografavo 1966 m. mokyklos fotobūrelį lankę mokiniai, vadovaujami Vytauto Palenskio.
Nuotrauka iš mokyklos archyvo
Photo: I. Stropaus sodyba, 1954-1964 m. – mokyklos bendrabutis.
Photo: Buvusi Stropų sodyba 2000 m. Foto: Jolantos Klietkutės.
2001 m. sodyba buvo visiškai nugriauta
Photo: Tai, kas liko iš Stropų sodybos...
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: