Salių-Šakinių giminė
Sep 18, 2011Public
Photo: Salių šeima. Ieva ir Kazimieras su dukterimis.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Justinas Šakinis.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Salys Aleksandras.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Viršilas Pranas, dalyvavo istoriniame žygyje į Lietuvos sostinę Vilnių (kai buvo grąžintas Vilnius,  1939).
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Kazimieras Salys. Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Salys Aleksandras.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Salytės Petronėlė ir Joana ~ 1930 m. (Foto.K.Berkovočius. Plungė)
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Iš kairės: Salytės – Ieva Viršilienė, Domicėlė Šližienė, Petronėlė Šakinienė.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Po Škalpiernos atlaidų Plungėje. Sėdi iš kairės: Juozas ir Justinas Šakiniai.
Stovi iš kairės: Salytė Ona, Šakinienė Adelė, Šližiūtė Jarusė, Šakinienė Petronėlė, Viršilienė Ieva, Stasė Šakinytė Milašienė, Birutė Šaikinytė-Sudmantienė.
Antroje eilėje stovi iš kairės: Šakinis Antanas, Šližius Liudas, Juozas Šakinis, Šližius Petras
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Petronėlės ir Antano Šakinių 50 metų santuokos jubiliejus.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Petronėlės ir Antano Šakinių 50 metų santuokos jubiliejus.
Iš kairės: Milašiūtė Nijolė, Stončius Jonas, Kristina Šakinytė, Birutė Stončienė, Petronėlė Šakinienė, Antanas Šakinis, Staė Milašienė, Steponas Milašius, Barbora Stuopelienė.
Antroje eilėje iš kairės: Neringa Šakinytė, Juozas Šakinis, Petronėlė Salienė, Ona Salytė, Joana Drakšienė, Benediktas Slušnys, Butkienė Kazimiera, Sudmantienė Birutė, Halina Šakienienė, Stončius Antanas, Stefa Milašienė, Virginija Milašienė, Steponas Milašius, Juozas Milašius.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Palangoje 1960 m. Iš kairės Šakinis Antanas, Juozas, Petronėlė, Antanas, Stasė Šakinytė, Šližius Petras, Salytė Ona, Šakinytė Birutė. Po senelės laidotuviu. Juozo Šakinio archyvas
Photo: Halina Šakinienė.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Pakutuvėnų mokiniai ~1939 metus.4-toje eilėje mergaitė su skarele ant kaklo, be galvos apdangalo - Ona Salytė
Photo: Viršilienė Ieva su sūnumi Pranu, ~1960 m.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Pirmoje eilėje iš kairės sėdi Salytė Ona (Kretingoje siuvimo ir virimo kursuose)  "R. Survilos meno fotografija. Kretinga" 1935 m.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Šakinio Justino vestuvės. 1942 m.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Iš kairės: Šakinis Antanas, Salys Stanislovas, nežinomas, Salys Kazimieras, Salys Aleksandras, Šakinienė Petronėlė, Salytė Joana, Salienė Petronėlė, Ieva Salytė, Salytė Ona
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Salys Stasys (tragiškai žuvęs).
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Salytė Ona 1942 m.
Nuotrauka iš Juozo Šakinio asmeninio archyvo.
Photo: Pirmoje eilėje iš kairės: Salytė Ona, Salienė Petronėlė (dėdės Aleksandro žmona), ant kelių dukra Adelė, nežinoma, Salienės Petronėlės sesuo.
Užrašai ant sienos "Stalius A. Salys", "Siuvėja P. Salienė". Kretinga