Gusčių giminė
Sep 18, 2011Public
Photo: Gusčiaus Vaclovo (g. 1906 m.) ir Kukulskytės Stanislavos vestuvės.
Iš kairės viršuje: Kukulskytė (jaunosios sesuo), Gusčius Julijonas, Kukulskienė, Kukulskis, Stuopelis Stanislovas (piršlys).
Nuotrauka iš Vaclovo Gusčiaus asmeninio archyvo.
Photo: Gusčius Vaclovas su žmona (gyvena Kartenoje).
Nuotrauka iš Vaclovo Gusčiaus asmeninio archyvo.
Photo: Vaclovo Gusčiaus (jaun.) vaikelio krikštynos.
Nuotrauka iš Vaclovo Gusčiaus asmeninio archyvo.
Photo: Nuotrauka iš Vaclovo Gusčiaus asmeninio archyvo.
Photo: Iš kairės: Gusčiaus Vaclovo (jaun.) žmona (gyv. Vilniuje), Gusčiūtė Rūta (gyv. Rygoje), Gusčiaus Vaclovo (vyr.) žmona Irena Paulauskytė, Gusčius Vaclovas (vyr.)
Fotografavo Juozas Šakinis.
Photo: Fotografavo Juozas Šakinis.
Photo: Kaime pas bočių.Gusčius Julijonas (g. 1905.04.22) su anūke - Stončiūtės Vidos vyriausia dukrele Eglute Donauskaite (g.1986 m.) 1988 m.
Photo: Julijonas Gusčius su anūkėmis. Nuotrauka iš Gusčiūtės Laimutės archyvo
Photo: Gusčių šeima. Iš kairės į dešinę nuo viršaus:1 eilė: Gusčiūtė Vincė, Gusčius Vladas, Gusčius Stasys, Gusčius Adolfas2 eilė: Gusčiūtė Joana, Gustienė Adelė, Gustienė Skolastika, Gusčiūtė Aniceta3 eilė:Gusčiūtė Zita, baba (Zuzana, Agota?) Gustienė (mirė sulaukusi netoli 100 m., tiksliai gimimo metų jos vaikai nežinojo. Palaidota Pakutuvėnų kapinėse), Adelė Gusčiūtė, Laimutė Gusčiūtė, Gustienė Ona (mama), Gusčius Vilius (ant skreito), Vygantas Gusčius
Photo: Kairėje Kukulskis Viktoras (Kukulskio Stasiaus sūnus, g.1959-60 m.), dešinėje - Gusčius Vygandas.
Photo: Iš kairės: Kukulskis Viktoras, nežinomas, Vygantas Gusčius. Nuotrauka iš Gusčiūtės Laimutės archyvo
Photo: Iš dešinės į kairę:Grigalauskaitė Genutė, Stončiūtė Adelė, Gusčiūtė Adelė, Norvaišaitė Adolfina
Photo: Navardauskai: Zita, Feliksas, Judita
Photo: Gusčiūtė Adelė1967.12.01
Photo: Adelė Gusčiūtė 1969 m. III kurso Klaipėdos žemės ūkio technikumo moksleivė.
Photo: Vilius Gusčius1969.03.30 d.
Photo: Gusčius Vilius. Nuotrauka iš Gusčiūtės Laimutės archyvo
Photo: Navardauskas Algis1966.01.02
Photo: Gusčius Vygandas. Nuotrauka iš Gusčiūtės Laimutės archyvo
Photo: Jarusė Gusčiūtė. Nuotrauka iš Gusčiūtės Laimutės archyvo
Photo: Gusčiūtė Laima1965.01.30
Photo: Gusčiūtė Laimutė su anūkėle. Nuotrauka iš Gusčiūtės Laimutės archyvo
Photo: Svečiuose pas Gusčių Vygantą.  Nuotrauka iš Gusčiūtės Laimutės archyvo
Photo: Svečiuose. Nuotrauka iš Gusčiūtės Laimutės archyvo