Žygų giminė
Sep 13, 2012Public
Photo: Grigalauskas Alfonsas ir Žygus Bronius. Nuotrauka iš Adelės Gusčiūtės archyvo
Photo: Traktoristai. Nuotrauka iš Adelės Gusčiūtės archyvo
Photo: Grigalauskaitė Janina, Žilinskaitė Marytė, Grigalauskas Alfonsas, Grigalauskaitė Danutė, Žygus Bronius. Nuotrauka iš Adelės Gusčiūtės archyvo
Photo: Žygus Bronius, Levinskaitė Nijolė, Kneita Steponas. Nuotrauka iš Adelės Gusčiūtės archyvo
Photo: Žygai Bronius ir Kazimieras. Nuotrauka iš Adelės Gusčiūtės archyvo
Photo: Žygienė Julija, Žygus Kazimieras, Sūnus Bronius, Kazimieras. Nuotrauka iš Adelės Gusčiūtės archyvo
Photo: Talkininkai pas Žygus - mašinavonė. Nuotrauka iš Adelės Gusčiūtės archyvo
Photo: Žygienė Julija su sūnumis ir dukra Adele. Nuotrauka iš Adelės Gusčiūtės archyvo
Photo: Lubienė, Vyšniauskaitė Renė, Guščiūtė Stasė, Levinskaitė Nijolė, Mikalauskaitė Marytė, Brazdeikytė Rūta, Kneita steponas, Žygus Bronius, Šakys Vytis, Gusčius Stasys, Mačiulskytė Stasė. Nuotrauka iš Adelės Gusčiūtės archyvo
Photo: Žygutė Adelė.
Nuotrauka iš Genutės ir Irutės Grigalauskaičių asmeninių archyvų