2011.10.22 GRUZJA - Góry Trialeckie - wycieczka na Grzbiet Kartalinia
Dec 8, 2011Public
Photo: Widok z drogi Orbeti - Didi Toneti.
Od lewej na horyzoncie od południa poczynając: 
1. pasmo ze szczytami Lalvar (2556 m. n.p.m., odległość 61 km) i Ledzhan (2530 m. n.p.m.) w Armenii oraz niższa część tego pasma na granicy armeńsko-gruzińskiej,
2. dużo bliżej położony Grzbiet Bedeni (1951 m. n.p.m.),
3. Pasmo Abul-Samsarskie (ośnieżone, odległość ok. 70 km),
4. odnoga Grzbietu Trialeckiego (1792 m. n.p.m., znowu bliżej),
5. najwyższa część Grzbietu Trialeckiego ze szczytem Ardzhevani (2759 m. n.p.m., odległość 44 km),
6. Grzbiet Kartalinia (w jego obniżeniach po prawej w dali widoczny ośnieżony główny grzbiet Kaukazu).
Photo: Widok ku północnemu wschodowi na Kaukaz:
grupa górska Tebulo (najwyższy szczyt 4493 m. n.p.m., odległość 119 km).
Przed tym grzbietem jest Tuszetia, a za nim Czeczenia.
Photo: W oddali główny grzbiet Kaukazu - Pasmo Tuszeckie.
Photo: W oddali Kaukaz - granica z Dagestanem (część położona na wschód od poprzedniej). 
Najwyższy szczyt to Shavi Klde (Czarna Skała) - 3578 m. n.p.m. - odległość 113 km.
Photo: Ośnieżone góry w tle to Pasmo Abul-Samsarskie (odległość ok. 65 km).
Tylko wyniosły grzbiet po prawej to część Grzbietu Trialeckiego ze szczytem Ardzhevani - 2759 m. n.p.m. (odległość ok. 40 km).
Photo: Na ostatnim planie: środkowa część Pasma Abul-Samsarskiego (odległość ok. 65 km).
Photo: Pasmo Trialeckie: Ardzhevani - 2759 m. n.p.m. (lewy skraj pasma). "Niski" ośnieżony szczyt po lewej to bardziej zachodnia część Pasma Trialeckiego, leżąca w pobliżu jeziora Tabacquri.
Na pierwszym planie droga z Tbilisi do Manglisi.
Photo: W oddali: Pasmo Trialeckie: Ardzhevani - 2759 m. n.p.m. (lewy skraj pasma) i Iuris-Kedi - 2203 m. n.p.m. (prawy skraj pasma). Trzy "niskie" wystające ośnieżone szczyty to kolejno ku lewej: bardziej zachodnia część Pasma Trialeckiego, leżąca w pobliżu Jeziora Tabacquri oraz leżące w Paśmie Abul-Samsarskim wulkaniczny szczyt Tavkvetili - 2583 m. n.p.m. i Shavnabada - 2929 m. n.p.m.
Bliżej, po prawej, odnoga Grzbietu Kartalinia.
Photo: Widok ku północnemu wschodowi na Kaukaz:
grupa górska Tebulo (najwyższy szczyt 4493 m. n.p.m. - po lewej, odległość 119 km).
Przed tym grzbietem jest Tuszetia, a za nim Czeczenia.
Bliżej: wschodni skraj Grzbietu Trialeckiego.
Photo:
Photo: Część Pasma Trialeckiego ze szczytem Ardzhevani - 2759 m. n.p.m.
Photo: Skupisko dacz.
W tle boczna odnoga Grzbietu Kartalinia.
Photo: Skupisko dacz.
W tle boczna odnoga Grzbietu Kartalinia.
Photo:
Photo:
Photo: Panorama spod grzbietu Kartalinia.
Na horyzoncie po lewej: Góry Abul-Samsarskie i część Pasma Trialeckiego ze szczytem Ardzhevani.
Photo: Na ostatnim planie Pasmo Abul-Samsarskie. Od lewej: Didi Abuli (Wielki Abul) - 3300 m. n.p.m. z Godarebi - 3188 m. n.p.m., Samsari - 3284 m. n.p.m., Karadag - 3046 m. n.p.m., Shavnabada - 2929 m. n.p.m. (przed nim Egoisar - 2513 m. n.p.m.), wulkaniczny szczyt Tavkvetili - 2583 m. n.p.m., część Pasma Trialeckiego leżąca w pobliżu jeziora Tabacquri oraz (nieco bliżej) znowu Pasmo Trialeckie: Ardzhevani - 2759 m. n.p.m. i kota 2249 m. n.p.m. Pomiędzy tymi ostatnimi, nieco z tyłu: Iuris-Kedi - 2203 m. n.p.m.
Photo: Od lewej: 1. na pierwszym planie: odnoga grzbietu Kartalinia, 2. na ostatnim planie; Pasmo Dżawacheckie, przed nim grzbiet Bedeni, 3. na ostatnim planie: Pasmo Abul-Samsarskie, 4. na stanim planie: Pasmo Trialeckie, 5. w dole: Manglisi.
Photo:
Photo:
Photo: Grzbiet Kartalinia: od lewj kota 1907 i 1945 przed i za szczytem Shikhani - 1917 m. n.p.m. (przysłoniętym przez kotę 1907) oraz grzbiet Oboli-Klde (ze śniegiem).
Photo: Pasmo Abul-Samsarskie i przysłonięta część Grzbietu Trialeckiego ze szczytem Ardzhevani.
Photo: Widok z Grzbietu Kartalinia ku południowi.
Góry na horyzoncie są już w Armenii.
Photo: Panorama z Grzbietu Kartalinia.
Od lewej (na wschodzie): koty 1892 i 1861 na tym grzbiecie, Grzbiet Bedeni, grzbiet bez nazwy na zachód od Manglisi i Pasmo Abul-Samsarskie (ledwo widoczne, na południowym zachodzie).