Olympos
Jan 11, 2009Public
Photo: Crossing the river to old Olympos ********** De rivier over op weg naar het antieke Olympos
Photo: Tombs tucked away in the bushes ********** Graven verborgen in het struikgewas
Photo: Greek inscription on a Tomb ********** Griekse grafinscriptie
Photo: Vaulted tomb tucked away in the bushes ********** Gewelfd graf in het struikgewas
Photo: Remains of the Granary probably built by Hadrian *********** Resten van de graanopslagplaats, waarschijnlijk gebouwd door Keizer Hadrianus.
Photo: Entrance to the Temple of Marcus Aurelius Archepolis ********** Ingang van de Tempel gewijd aan Marcus Aurelius Archepolis
Photo: Entrance to the Temple of Marcus Aurelius Archepolis built 161-180 AD ********** Detail van de ingang van de Tempel gewijd aan Marcus Aurelius Archepolis uit 161-180 n.C.
Photo: Harbor Walls ********** Kademuren
Photo: Aqueduct or canal ********** Aquaduct oftewel kanaal
Photo: Aqueduct running parallel to the stream ********** Aquaduct dat parallel naast het watertje loopt
Photo: Aqueduct with traces of paint ********** Aquaduct met verfsporen
Photo: Mausoleum, known as Lyciarch Grave from 3rd century AD. Here the Hoplon Sarcophagus ********** Mausoleum, beter bekend als het Lyciarchis Graf uit de 3de eeuw n.C. Hier de Hoplon Sarcofaag.
Photo: Mausoleum, known as Lyciarch Grave. Inscription ********** Mausoleum, beter bekend als het Lyciarchis Graf. Inscriptie.
Photo: Mausoleum, known as Lyciarch Grave. Same measurements of approx. 2.5 x 1.10 m ********** Mausoleum, beter bekend als het Lyciarchis Graf. Zelfde afmeting als de andere, nl 2,5 x 1,1 meter.
Photo: Typical Lycian Sarcophagus built for Antimachos, 2nd century AD.********** Typisch Lycische Sarcofaag uit de 2de eeuw voor Antimachos.
Photo: Typical Lycian Sarcophagus built for Antimachos, 2nd century AD. Detail ********** Typisch Lycische Sarcofaag uit de 2de eeuw voor Antimachos. Detail.
Photo: Ruins alongside the aqueduct ********** Ruines langs het aquaduct.
Photo: Vaulted Sarcophagus from 2nd century AD built for captain Eudemos with relief of a galley ********** Gewelfde Sarcofaag uit de 2de eeuw van kapitein Eudemos met relief van een galei.
Photo: Vaulted Sarcophagus from 2nd century AD built for captain Eudemos with relief of a galley. Detail and Greek inscription ********** Gewelfde Sarcofaag uit de 2de eeuw van kapitein Eudemos met relief van een galei. Detail met Griekse inscriptie.
Photo: Vaulted Sarcophagus from 2nd century AD built for captain Eudemos. Detail ********** Gewelfde Sarcofaag uit de 2de eeuw van kapitein Eudemos. Detail.
Photo: Beach and river bank of old Olympos ********** Strand en oude riviermonding van Olympos.
Photo: Olympos beach ********** Strand van Olympos.
Photo: Tomb of Alcestis or of Aurelius Artemias and family from the 2nd century AD ********** Graf van Alcestis of van Aurelius Artemias en zijn familie uit de 2de eeuw n.C.
Photo: Tomb of Alcestis or of Aurelius Artemias with a mace-bearing figure of Heracles ********** Graf van Alcestis of van Aurelius Artemias met figuur van Heracles.