4 มิถุนายน ค.ศ. 2015
Jun 4, 2015Public
Video: CubeSat ดวงเทียมดวงแรก ฝีมือเยาวชนไทย