Omiš- O.Dinara-Cetina-Poljička republika -Mosor
Jun 23, 2015Public
Photo: 4 dana izleta Vrapčana
Photo: Gablec u Borju
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Stigli smo,prvo okrepa
Photo: Dvorište izviđačkog doma u Omišu
Photo: Provjera plaže u Omišu
Photo: Tvrđava Fortica zumirana sa plaže
Photo: Vrapčani u moru
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Ušče Cetine u more
Photo: Put prema tvrđavi Fortici