Propostes crítiques de debat al concurs de logotip de les Biblioteques de Manresa
Jun 18, 2013Public
Photo: Propostes crítiques pel concurs de logotip Biblioteques de Manresa
Photo: Propostes crítiques pel concurs de logotip Biblioteques de Manresa
Photo: Esbós gairebé final del 3r logotip crític que presento a l'infame concurs de logotips de les Biblioteques de Manresa