Adventní zájezdy 2011 až 2015
Dec 10, 2012Public
Photo: 4.12.2011 Regensburg - pohled na město z Kamenného mostu
Photo: Je to nejstarší most severně od Alp s 26 oblouky
Photo: a klene se přes Dunaj na jeho nejsevernějším ohybu
Photo: Řezno bylo po staletí říšským městem
Photo: v srdci svobodného bavorského státu
Photo: a do roku 973 i diecézí pro české země
Photo: Most byl předlohou i pro podobné mosty v Čechách (Praha, Písek, Roudnice)
Photo: Toto prý je nejhezčí pohled na město
Photo: Za mostem je původní a funkční stylová krčma
Photo: se středověkou kuchyní (ta dáma je ovšem novověká)
Photo: Vedle městské mostní brány
Photo: stojí stará solnice (ve městě je jich několik)
Photo: Kolorit města dělají vždy domy
Photo: tady často s velice neobvyklými okny
Photo: Věže na domech jsou symbolem bohatství majitele
Photo: Nesoulad velikosti, tvarů a barev domů
Photo: působí malebně až pohádkově
Photo: Také arkýře jsou různorodé
Photo: Městské paláce mají zdobné vchody
Photo: a někdy i krásná průčelí (nejen renesanční jako zde)
Photo: Švédský kostel je zasvěcen sv.Jakubovi
Photo: a má úchvatný románský portál
Photo: Neomezuje se jen na tento vstup,
Photo: ale rozbíhá se daleko do stran