Førdestraumen
Mar 30, 2011Public
Photo: Mark på Førdestraumen mot Førdespollen
Photo: Mark på Førdestraumen ned mot Førdespollen
Photo: Frå Førdestraumen
Photo:
Photo: Gamal steinmur
Photo: Gamal steinmur med mark på Førdestraumen
Photo: Uthus i stein med skifer påtaket gøymd i kratt
Photo: Uthus i stein med skifer påtaket gøymd i kratt
Photo: Uthus i stein med skifer påtaket gøymd i kratt
Photo: Øvre-Børnes sett frå Førdestraumen
Photo: Parti frå Førdespollen
Photo: Gamalt hus på Førdesstraumen, tidligere butikk.
Photo: Innseilinga til Førdespollen
Photo: I Førdestraumen
Photo: Naust i innseilinga til Førdespollen
Photo: Innseilinga til Førdespollen.
Photo: Innseilinga til Førdespollen
Photo: Gamal stake på skjer.
Photo: Gamal sliter
Photo: Godt fortøyd?
Photo: Parti frå innseilinga i Førdespollen
Photo: Gamal naustetomt
Photo: Fjere sjø
Photo: Vegen ned mot naustene