Klokkarvik oktober 2009
Oct 25, 2009Public
Photo: Frå "Svingplanet" med utsikt mot husa på "tre"
Photo: Jordgamme hos Kvammen
Photo: Utsikt ned mot Førde, Klokkarvik, Lerøy og deler av Fana
Photo: Utsikt med Lerøy midt i bildet
Photo: Veten
Photo: Høst på Førde
Photo: Høst på Klokkarvik med utsikt frå Bjørkevegen mot sør
Photo: Teine på Klokko
Photo: Hytter på Klokko
Photo: Utsikt frå Klokko mot Nedre-Børnes
Photo: Ferdig blomstra
Photo: Sjøkant på Klokko
Photo: Sjøkant på Klokko
Photo: Trappa på Klokko
Photo: Utsikt frå Klokko mot Nedre-Børnes
Photo: Utsikt frå Klokko mot sør
Photo: Nygård
Photo: Vedstabel på "myra" eller Nygård
Photo: Svingen på Nygård
Photo: Høst i Inngjerdsvegen
Photo: På tur til Klokko
Photo: Frå Klokko mot sør
Photo: Fortøyd for vinteren?
Photo: Høstblomst