Ngày Âm Nhạc Quách Vĩnh Thiện qua Truyện Kiều tổ chức tại Bussy saint Georges (77) France.
Jul 16, 2011Limited, anyone with the link
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: