ประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 24 พฤษภาคม 2554
Jun 13, 2011Public
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: สัมภาษณ์ครู
Photo: สัมภาษณ์นักเรียน
Photo:
Photo: การแสดงของนักเรียน ดนตรีพื้นบ้าน "โปงลาง"
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: