โฮมพุเตย
Oct 31, 2013Public
Photo:
Photo: พาหนะเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี
Photo: ต่อรถเข้าสถานที่ประชุมและที่พัก
Photo: ภารกิจแรกเมื่อถึงที่ประชุม
Photo: ทัศนียภาพ แม่น้ำแควน้อย
Photo: บริเวณห้องอาหาร
Photo:
Photo: มุมรับอาหารริมน้ำ
Photo: ระเบียงสนทนา
Photo: สนทนาโต๊ะกลม
Photo:
Photo: สถานที่จัดแคมป์ไฟ
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: ถึงแล้วอาคารสัมมนา
Photo: รอบๆ อาคารสัมมนา
Photo:
Photo:
Photo: เมื่อเกวียนเปลี่ยนหน้าที่ ก็ยังมีคุณค่า
Photo: มุมรับรองหน้าห้องสัมมนา
Photo: สัมผัสธรรมชาติ
Photo: ลงทะเบียนกันก่อน