Mateczka Grunwaldzka
Nov 15, 2012Public
Photo:
Photo:
Photo: Decyzją Kapituły Drużyny nadaję z dniem 14. maja 2001
HONOROWĄ ODZNAKĘ DRUŻYNY
w stopniu 
ZŁOTYM
druhnie harcmistrzyni Barbarze Pawłowskiej – Bogdańskiej
Przewodniczącej Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich.
Photo: Decyzją Kapituły Drużyny nadaję z dniem 14. maja 2001
HONOROWĄ ODZNAKĘ DRUŻYNY
w stopniu 
ZŁOTYM
druhnie harcmistrzyni Barbarze Pawłowskiej – Bogdańskiej
Przewodniczącej Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich.
Photo: Druhna Basia nadaje Honorową Odznakę Instruktorską Tukanowi i Panterze
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: