การอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อCAI ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ;วันที่8-10 ก.ย.54 สพป.บร.4
Sep 11, 2011Public
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: