Rytina soutěska
Feb 19, 2014Public
Photo: Hráz na potoce Rytina (10.11. 2013).
Photo: Martin při překonávání obtížného terénu (10.11. 2013).
Photo: Řícení svahových sutí do koryta potoka Rytina (10.11. 2013).
Photo: Pravá strana údolí (10.11. 2013).
Photo: (10.11. 2013)
Photo: Výchoz dutinkatého čediče na levé straně údolí (10.11. 2013).
Photo: Dolní část údolí (13.1. 2014).
Photo: Dolní část údolí (13.1. 2014).
Photo: První nalezený kus usazené horniny (13.1. 2014).
Photo: Vyvětralý diatomit.
Photo: Výchoz diatomitu přímo u pramene malého postraního potoka (13.1. 2014).
Photo: Nenápadný výchoz sedimentů (13.1. 2014).
Photo: Zářez lesní cesty úlomky sedimentů (13.1. 2014).
Photo: Lesní cesta s obnaženými sedimentárními horninami (13.1. 2014).
Photo: Sunutí velkých objemů nadložních hornin po křídovém podkladu dobře viditelné na šikmo rostoucích stromech (13.1. 2014).
Photo: (13.1. 2014).
Photo: Právě nalezená sloj dendritického uhlí (13.1. 2014).
Photo: Malý vodopád (13.1. 2014).
Photo: Velký kus dendritického uhlí (13.1. 2014).
Photo: Odkrytá uhelná sloj - délka cca 3 metry (13.1. 2014).
Photo: Další uhelná sloj (13.1. 2014).
Photo: Dutiny s analcimem a thomsonitem zde dosahují zajímavých velikostí (31.5. 2015).
Photo: Výchoz s thomsonity je však malý. Zde pouze světlejší spodní část. Vrchní tmavý bazalt je téměř bez dutin (31.5. 2015).
Photo: Právě otevřená cca 20 cm velká dutina s xx phillipsitu, kterou objevil Martin (7.6. 2016).