na Monte Cassino Drogą Polskich Saperów
Sep 11, 2012Public
Photo: opracowanie i druk 12 Kompanii Geograficznej
Photo: wycinek z mapy wydanej przez służby kartograficzne II Korpusu w 1945 roku obejmujące bezpośredni rejon działań
Photo: wycinek z mapy pokazujący początek Drogi Polskich Saperów, wjeżdżając do Caira od strony Cassino na pierwszym rondzie (centrum miasteczka) skręcamy ostro w lewo (ostatni zjazd)
Photo: widok na Drogę Polskich Saperów z Domu Sanitarnego
Photo: tu mieścił się Dom Sanitarny
Photo: pierwszy rozjazd na drodze prowadzącej z Caira, w lewo do Domu Sanitarnego i dawnych koszar w Villa, w prawo ku Drodze Polskich Saperów (patrz wycinek #1)
Photo: skręcamy w prawo w via monacato
Photo: 100 metrowy odcinek drogi po skręcie w prawo
Photo: za ostatnimi zabudowaniami po lewej stronie asfalt skręca w prawo, w lewo zaczyna się Droga Polskich Saperów
Photo: tuż po skręcie w lewo początek Drogi Polskich Saperów
Photo: tak wyglądają pierwsze metry
Photo: po przejściu kilkuset metrów widok w lewo-tył ku dolinie rzeki Rapido, w prześwicie między krzakami widoczne zabudowania - miejsce Domu Sanitarnego
Photo:
Photo: wycinek #2
Photo: Po lewej stronie początek jaru, a za nim podejście na 481, do Wielkiej i Małej Miski i Głowy Węża. Gdzieś tym skłonem podchodziły oddziały 3 Dywizji Strzelców Karpackich (patrz wycinek #2).
Photo:
Photo: W dole jar, a dalej wzgórze 481, za nim Wielka Miska, jest to podejście do Głowy Węża (patrz wycinek #2)
Photo: Zakręt przed dojściem do Żbika i Rejonów A i B, po lewej kilkuset metrowy jar (patrz wycinek #2).
Photo: Po prawej charakterystyczne rozszerzenie drogi umożliwiające wymijanie się pojazdów, tuż z lewej strony kilkusetmetrowej głębokości jar.
Photo: mijanka
Photo: widok na lewo od drogi - jar
Photo:
Photo:
Photo: Za chwilę droga skręci ostro w lewo. Na zakręcie Rejon B.