ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Dec 5, 2015Public
Photo: Πλαστική Δεξαμενή Κυλινδρική Οριζόντια Σ5 από 200 εώς 14.000 Lt TIGER-PLAST sa ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ
Photo: Πλαστική Δεξαμενή Κυλινδρική Οριζόντια Σ8 από 300 εώς 16.000 Lt TIGER-PLAST sa ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ
Photo: Πλαστική Δεξαμενή Κυλινδρική Κατακόρυφη Σ6 από 120 εώς 1.000 Lt TIGER-PLAST sa ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ
Photo: Πλαστική Δεξαμενή Ορθογώνια Οριζόντια Σ7 από 300Lt εώς 2.000Lt  TIGER-PLAST sa ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ
Photo: Πλαστική Δεξαμενή Κύβος Σ11 430Lt  TIGER-PLAST sa ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ
Photo: Πλαστική Δεξαμενή Παταριού Σ12 από 25Lt εώς 260Lt TIGER-PLAST sa ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ
Photo: Πλαστική Δεξαμενή Ψεκαστικού με δοχείο για το Πλύσιμο Χεριών 1000Lt.TIGER-PLAST sa ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ
Photo: Πλαστική Δεξαμενή Ψεκαστικού με δοχείο για το Πλύσιμο Χεριών 500Lt. TIGER-PLAST sa ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ
Photo: Πλαστική Δεξαμενή Ψεκαστικού με δοχείο για το Πλύσιμο Χεριών 800Lt. TIGER-PLAST sa ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ
Photo: Πλαστική Δεξαμενή Ψεκαστικού 600Lt  TIGER-PLAST sa ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ