Photo: El document publicitari més antic (Factor-P)
Photo: SIMO a Madrid, Novembre del 1968
Al teclat: Xavier Isern, al fons Albert Abadías
Photo: ABC 3 de Juny del 1970
Photo: Presentación del factor S al SIMO de Madrid, 1971
Photo: Presentación del factor S al SIMO de Madrid, 1971
Loading...
Amics de TELESINCROPublic
SIMO a Madrid, Novembre del 1968 Al teclat: Xavier Isern, al fons Albert Abadías