Photo: Ela Grabarczyk-Ponimasz
scenki.blogspot.com
Photo: życiorys
Oświęcim, 4 kwietnia 1989 r.
scenki.blogspot.com
Photo: 30 marca 2010 
Handel narządami 
http://scenki.blogspot.com/2010/03/handel-narzadami-w-biay-dzien.html
Photo: 30 marca 2010
Wprost
http://scenki.blogspot.com/2010/03/wprost.html
Photo: 31 marca 2010
Kalendarium imprez
http://scenki.blogspot.com/2010/03/czy-obraza-uczucia-religijne-ten-ktory.html
Loading...
Ela GrabarczykPublic
życiorys Oświęcim, 4 kwietnia 1989 r. scenki.blogspot.com