2006-07-31 I Obóz Naukowy SKFiz w Tatrach (PM)
Dec 7, 2007Public
Photo: Kasia u wrót chatki Profesora.
Photo: Owce. Dwie.
Photo: Najprawdopodobniej pasożyt na krzaku dzikiej róży.
Photo: Inny przypadek pasożyta. Jeśli wiesz co to jest daj znać!
Photo: Profesor koło projektora.
Photo: Lektura filmu Baraka.
Photo: Przygotowanie bagaży.
Photo:
Photo:
Photo: Nie wszystkim jest zimno.
Photo:
Photo: Podejście na Krzyżne.
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Zachód...
Photo:
Photo:
Photo: Kozica.
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: